Hoverkart

Hoverkart je nebezpečnější než se může zdát. Mělé děti snadno zpanikaří a mohou začít brzdit nohama namísto ovládacích pák. Proto doporučujeme jezdit pouze dětem až od 10 let.

Hoverkart vždy přebírejte a vracejte lektorovi. Nepůjčujte si ho navzájem. Nemůžeme pak dohlídnout na správné zaškolení.

Teorie:

Po dosednutí na sedačku tlačte obě ovládací páky MÍRNĚ a POMALU vpřed.

Jakmile se hoverkart rozjede, zkuste tahem vzad zastavit a naopak začít mírně couvat.

Zkuste tlačit obě páky mírně obráceným směrem a hoverkart se začne točit na místě.

Nyní zkuste pomalu jezdit ve vyznačené trase

Varování

NIKDY nezkoušejte maximální rychlost ani maximální zrychlení. Hoverboard se může vypnout.

Myslete na bezpečnost okolí.

Nejezděte rychle přes hrboly a terén. Hoverboard není stavěn na skoky a může se zlomit.

K čemu je to dobré?

Zábava i dopravní prostředek po vsi 🙂